حراج!

اثرات تعادل درون سازمانی روی رفتار های شهروندی سازمانی در پروژه های ساخت و ساز

10,000 تومان 7,000 تومان

چکیده :

مقالات و ادبیات پروژه های مدیریتی از جمله بحث های طولانی مدتی هستند که تعادل درون سازمانی  یک کلید موفقیت امیزی در تحول پروژه های ساخت و ساز آنها به شمار می رود . آن توضیح می دهد که زمانیکه باور های معاملاتی کسب و کار مردم نسبتا خوب است . احتمالا رفتار های شهروندی سازمانی مثبت مانند هماهنگی کاری ، تلاش اختیاری ، احرتام به دیگران و همکاری برای حل مشکلات در آنها افزایش می یابد . با وجود این ، شواهد تجربی کمی برای حمایت از این اظهارات وجود داد . برای پرداختن به شکاف ها ، نظر سنجی ON line  از 135 نفر از مشاوران ، پیمانکراران و تامین کنندگان زنجیره ی تامین پروژه ی ساخت و شار انجام شد . نتایج بدست آمده نشان دادند که پروژه های مرتبط به رفتار های سازکانی شهروندی تحت تاثیر تعادل بین فردی در معادلات کسب و کار قرار می گیرند . با این حال ، یافته ها ، درک متفاوتی از پیچیدگی ها و رابط درونی این روابط را نشان دادند که چطور هر یک از فعالیت های تعادل میان سازمانی و اثر آن بر دیگری ، روی پروژه های رفتار مدنی سازمانی موثر است . نتایج نشان می دهد که تعادل و عدالت ارتباطات مین فردی ، کلیدی در ایجاد رفتار های مثبت شهروندی سازمانی و مدنی در پروژه های شاخت و ساز است  و می تواند عملکرد پروژه ها را افزایش دهد در صورتیکه پروژه بر اساس ادب ، احترام و کرامت باشد .

 

اثرات تعادل درون سازمانی روی رفتار های شهروندی سازمانی در پروژه های ساخت و ساز
اثرات تعادل درون سازمانی روی رفتار های شهروندی سازمانی در پروژه های ساخت و ساز

 

لغات کلیدی :

Inter-organizational justice; Organizational citizenship behaviors; Project management

 

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316303039

دانلود اثرات تعادل درون سازمانی روی رفتار های شهروندی سازمانی در پروژه های ساخت و ساز به همراه ترجمه فارسی

 

 

The effect of inter-organizational justice perceptions on
organizational citizenship behaviors in construction projects 

چکیده :

مقالات و ادبیات پروژه های مدیریتی از جمله بحث های طولانی مدتی هستند که تعادل درون سازمانی  یک کلید موفقیت امیزی در تحول پروژه های ساخت و ساز آنها به شمار می رود . آن توضیح می دهد که زمانیکه باور های معاملاتی کسب و کار مردم نسبتا خوب است . احتمالا رفتار های شهروندی سازمانی مثبت مانند هماهنگی کاری ، تلاش اختیاری ، احرتام به دیگران و همکاری برای حل مشکلات در آنها افزایش می یابد . با وجود این ، شواهد تجربی کمی برای حمایت از این اظهارات وجود داد . برای پرداختن به شکاف ها ، نظر سنجی ON line  از 135 نفر از مشاوران ، پیمانکراران و تامین کنندگان زنجیره ی تامین پروژه ی ساخت و شار انجام شد . نتایج بدست آمده نشان دادند که پروژه های مرتبط به رفتار های سازکانی شهروندی تحت تاثیر تعادل بین فردی در معادلات کسب و کار قرار می گیرند . با این حال ، یافته ها ، درک متفاوتی از پیچیدگی ها و رابط درونی این روابط را نشان دادند که چطور هر یک از فعالیت های تعادل میان سازمانی و اثر آن بر دیگری ، روی پروژه های رفتار مدنی سازمانی موثر است . نتایج نشان می دهد که تعادل و عدالت ارتباطات مین فردی ، کلیدی در ایجاد رفتار های مثبت شهروندی سازمانی و مدنی در پروژه های شاخت و ساز است  و می تواند عملکرد پروژه ها را افزایش دهد در صورتیکه پروژه بر اساس ادب ، احترام و کرامت باشد .

 

لغات کلیدی :

Inter-organizational justice; Organizational citizenship behaviors; Project management

 

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316303039