ارزیابی عملکرد درایو موتور AC با مبدل ماتریسی – یک مدولاسیون بردار فضایی غیرمستقیم

11,000 تومان

مقاله شبیه سازی شده در محیط متلب MATLAB

این مقاله فقط دارای شبیه سازی می باشد .

 

PERFORMANCE EVALUATION OF AC MOTOR DRIVES THROUGH MATRIX CONVERTER-AN INDIRECT SPACE VECTOR MODULATION APPROACH

 

سال ارائه : 2011

نوع مقاله: کنفرانسی

این مقاله برای رشته برق گرایش الکترونیک قدرت می باشد.

 

ارزیابی عملکرد درایو موتور AC با مبدل ماتریسی – یک مدولاسیون بردار فضایی غیرمستقیم
ارزیابی عملکرد درایو موتور AC با مبدل ماتریسی – یک مدولاسیون بردار فضایی غیرمستقیم

مقاله شبیه سازی شده در محیط متلب MATLAB

این مقاله فقط دارای شبیه سازی می باشد .

 

PERFORMANCE EVALUATION OF AC MOTOR DRIVES THROUGH MATRIX CONVERTER-AN INDIRECT SPACE VECTOR MODULATION APPROACH

 

سال ارائه : 2011

نوع مقاله: کنفرانسی

این مقاله برای رشته برق گرایش الکترونیک قدرت می باشد.