اینورتر نیمه منبع امپدانسی تک فاز با هزینه پایین برای سیستم های فوتو ولتاییک

11,000 تومان

مقاله شبیه سازی شده در محیط متلب MATLAB

این مقاله دارای شبیه سازی و گزارشکار کامل می باشد .

 

Low-Cost Semi-Z-source Inverter for Single-Phase Photovoltaic Systems

 

نوع مقاله : IEEE

سال ارائه : 2011

این مقاله مناسب برای رشته برق گرایش الکترونیک قدرت می باشد. از این پروژه میتوان برای درس الکترونیک قدرت استفاده کرد .

در سالهای اخیر با توجه به بحران انرژی، استفاده از منابع انرژی تولید پراکنده (DG)  تجدید پذیر مانند توربین بادی، سلول خورشیدی و پیل سوختی در کاربرد های صنعتی و خانگی رایج تر شده است.

از آنجایی که خیلی از منابع تولید پراکنده تجدید پذیر مانند سلول فوتوولتاییک، پیل سوختی و … فقط ولتاژ DC  تولید میکنند، برای اتصال به شبکه به یک اینورتر رابط نیاز داریم. اینورترها از لحاظ ایزولاسیون به دو نوع  ایزوله شده و ایزوله نشده تقسیم می شوند. اینورتر های ایزوله شده معمولا از یک ترانس فرکانس بالا برای ایزولاسیون استفاده می کنند. این نوع اینورترها سه توپولوژی رایج دارند که در اینجا به این جزئیات نمی پردازیم فقط ذکر این نکته مهم است که توپولوژی های ترانس ایزوله شده دارای مزایایی مثل گین ولتاژ بالا و ایمنی بالا هستند و عیب آنها این است که از تعداد سویچ بیشتر با قیمت بالاتر استفاده می کنند و همچنین پیچیدگی انها بیشتر و راندمان شان پایین تر است.

در بعضی از کشورها ایزولاسیون الکتریکی در شبکه های ولتاژ پایین یا توان های پایین تر از 20kw نیاز نیست. این موضوع منجر به گسترش اینورتر های بدون ترانس با قیمت پایین میشود.

 

اینورتر نیمه منبع امپدانسی تک فاز با هزینه پایین برای سیستم های فوتو ولتاییک
اینورتر نیمه منبع امپدانسی تک فاز با هزینه پایین برای سیستم های فوتو ولتاییک

مقاله شبیه سازی شده در محیط متلب MATLAB

این مقاله دارای شبیه سازی و گزارشکار کامل می باشد .

 

Low-Cost Semi-Z-source Inverter for Single-Phase Photovoltaic Systems

 

نوع مقاله : IEEE

سال ارائه : 2011

این مقاله مناسب برای رشته برق گرایش الکترونیک قدرت می باشد. از این پروژه میتوان برای درس الکترونیک قدرت استفاده کرد .

در سالهای اخیر با توجه به بحران انرژی، استفاده از منابع انرژی تولید پراکنده (DG)  تجدید پذیر مانند توربین بادی، سلول خورشیدی و پیل سوختی در کاربرد های صنعتی و خانگی رایج تر شده است.

از آنجایی که خیلی از منابع تولید پراکنده تجدید پذیر مانند سلول فوتوولتاییک، پیل سوختی و … فقط ولتاژ DC  تولید میکنند، برای اتصال به شبکه به یک اینورتر رابط نیاز داریم. اینورترها از لحاظ ایزولاسیون به دو نوع  ایزوله شده و ایزوله نشده تقسیم می شوند. اینورتر های ایزوله شده معمولا از یک ترانس فرکانس بالا برای ایزولاسیون استفاده می کنند. این نوع اینورترها سه توپولوژی رایج دارند که در اینجا به این جزئیات نمی پردازیم فقط ذکر این نکته مهم است که توپولوژی های ترانس ایزوله شده دارای مزایایی مثل گین ولتاژ بالا و ایمنی بالا هستند و عیب آنها این است که از تعداد سویچ بیشتر با قیمت بالاتر استفاده می کنند و همچنین پیچیدگی انها بیشتر و راندمان شان پایین تر است.

در بعضی از کشورها ایزولاسیون الکتریکی در شبکه های ولتاژ پایین یا توان های پایین تر از 20kw نیاز نیست. این موضوع منجر به گسترش اینورتر های بدون ترانس با قیمت پایین میشود.