برآورد پارامتر موتورهای القایی با استفاده از الگوریتم PSO

10,000 تومان

مقاله شبیه سازی شده در محیط متلب MATLAB

این مقاله دارای شبیه سازی و گزارشکار کامل می باشد .

 

Parameter Estimation of Induction Motors by PSO Algorithm

 

نوع مقاله : کنفرانسی

این مقاله برای رشته برق گرایش ماشینهای الکتریکی می باشد . از این پروژه میتوان برای درس تئوری جامع ماشین استفاده کرد.

 

برآورد پارامتر موتورهای القایی با استفاده از الگوریتم PSO

مقاله شبیه سازی شده در محیط متلب MATLAB

این مقاله دارای شبیه سازی و گزارشکار کامل می باشد .

 

Parameter Estimation of Induction Motors by PSO Algorithm

 

نوع مقاله : کنفرانسی

این مقاله برای رشته برق گرایش ماشینهای الکتریکی می باشد . از این پروژه میتوان برای درس تئوری جامع ماشین استفاده کرد.