بررسی استفاده از توابع توزیع احتمال در تجزیه و تحلیل ارزش قابلیت اطمینان سیستم های قدرت الکتریکی

13,000 تومان

مقاله شبیه سازی شده در محیط متلب MATLAB

این مقاله فقط دارای شبیه سازی می باشد.

 

Investigating the use of probability distribution functions in reliability-worth analysis of electric power systems

 

سال ارائه : 2013

نوع مقاله : elsevier

این مقاله برای رشته برق گرایش سیستم های الکتریکی مناسب می باشد.

کلیدواژه:

Business customers, Customer interruption costs, Probability distribution function, Reliability-worth

 

بررسی استفاده از توابع توزیع احتمال در تجزیه و تحلیل ارزش قابلیت اطمینان سیستم های قدرت الکتریکی
بررسی استفاده از توابع توزیع احتمال در تجزیه و تحلیل ارزش قابلیت اطمینان سیستم های قدرت الکتریکی

مقاله شبیه سازی شده در محیط متلب MATLAB

این مقاله فقط دارای شبیه سازی می باشد.

 

Investigating the use of probability distribution functions in reliability-worth analysis of electric power systems

 

سال ارائه : 2013

نوع مقاله : elsevier

این مقاله برای رشته برق گرایش سیستم های الکتریکی مناسب می باشد.

کلیدواژه:

Business customers, Customer interruption costs, Probability distribution function, Reliability-worth