حراج!

بررسی سیستم حمل و نقل سبز در کلان شهرهای بین المللی

10,000 تومان 7,000 تومان

چکیده :

با تشدید روند شهرنشینی، ازدحام ترافیک شهری روز به روز به امری سخت تر تبدیل می شود، و تضاد میان جمعیت، منابع و محیط زیست نیز به طور فزاینده ای برجسته تر می گردد. حمل و نقل سبز یک حالت سفر زیست محیطی و کم کربن است. ارتقای فعالانه حمل و نقل سبز نه تنها برای استفاده فشرده از منابع جاده ای ، سهولت ازدحام ترافیک، کاهش مصرف انرژی و بهبود کیفیت هوا مفید است ، بلکه به عنوان یک بازگشت به شیوه های زندگی سالم و اوقات فراغت بوده و برای بهبود سلامت شهروندان الزامی است. با تجزیه و تحلیل سیستماتیک تجربیات در زمینه توسعه حمل و نقل سبز کلان شهرهای بین المللی در طول روند توسعه حمل و نقل، این مقاله مشکلات حمل و نقل سبز که پکن با آنها مواجه است را مشخص می کند و اقدامات متقابل و پیشنهاداتی در مورد بهبود سیستم حمل و نقل سبز پکن و دفاع از سفر سبز ارائه می کند.

بررسی سیستم حمل و نقل سبز در کلان شهرهای بین المللی
بررسی سیستم حمل و نقل سبز در کلان شهرهای بین المللی

 

 

لغات کلیدی :

سفر سبز؛ سیستم حمل و نقل؛ سهولت ازدحام

 

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816003416

دانلود بررسی سیستم حمل و نقل سبز در کلان شهرهای بین المللی به همراه ترجمه فارسی

 

 

Study on Green Transportation System of
International Metropolises 

چکیده :

با تشدید روند شهرنشینی، ازدحام ترافیک شهری روز به روز به امری سخت تر تبدیل می شود، و تضاد میان جمعیت، منابع و محیط زیست نیز به طور فزاینده ای برجسته تر می گردد. حمل و نقل سبز یک حالت سفر زیست محیطی و کم کربن است. ارتقای فعالانه حمل و نقل سبز نه تنها برای استفاده فشرده از منابع جاده ای ، سهولت ازدحام ترافیک، کاهش مصرف انرژی و بهبود کیفیت هوا مفید است ، بلکه به عنوان یک بازگشت به شیوه های زندگی سالم و اوقات فراغت بوده و برای بهبود سلامت شهروندان الزامی است. با تجزیه و تحلیل سیستماتیک تجربیات در زمینه توسعه حمل و نقل سبز کلان شهرهای بین المللی در طول روند توسعه حمل و نقل، این مقاله مشکلات حمل و نقل سبز که پکن با آنها مواجه است را مشخص می کند و اقدامات متقابل و پیشنهاداتی در مورد بهبود سیستم حمل و نقل سبز پکن و دفاع از سفر سبز ارائه می کند.

 

لغات کلیدی :

سفر سبز؛ سیستم حمل و نقل؛ سهولت ازدحام

 

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816003416