فوریه 16, 2020

الگوریتم پیش بینی سری زمانی با شبکه عصبی بهبود یافته

 الگوریتم پیش بینی سری زمانی با شبکه عصبی بهبود یافته یکی از کاربردهای هوش مصنوعی پیش بینی روند های سری زمانی است مانند روند قیمت سهام […]
فوریه 11, 2020

بهبود شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک

الگوریتم بهینه‌سازی ژنتیک Genetic Algorithm  الگوریتم بهینه سازی ژنتیک، از الگوریتم‌های بسیار کارآمد در حل مسائل بهینه‌سازی ترکیبی است. الگوریتم ژنتیک در حوزه‌های مختلف مسائل بهینه‌سازی […]
فوریه 11, 2020

الگوریتم ممتیک یا الگوریتم بهینه‌سازی حافظه

الگوریتم ممتیک یا الگوریتم بهینه‌سازی حافظه الگوریتم  ممتیک که نام اصلی آن بهینه‌سازی حافظه ( Memtic Algoritm ) از رفتار الگوریتم ژنتیک الهام گرفته‌شده است .الگوریتم […]
فوریه 11, 2020

الگوریتم بهینه ‌سازی ایمنی مصنوعی (AIS) 

الگوریتم بهینه ‌سازی ایمنی مصنوعی (AIS)  الگوریتم بهینه‌سازی ایمنی مصنوعی (Artificial Immune System Algorithm) از الگوریتم‌های بسیار کارآمد در حل مسائل بهینه‌سازی است. الگوریتم ایمنی مصنوعی […]
فوریه 2, 2020

الگوریتم بهینه ‌سازی علف های هرز

الگوریتم بهینه ‌سازی علف های هرز   Invasive Weed Optimization Algorithm IWO الگوریتم بهینه ‌سازی علف های هرز از رفتار علف های هرزطبیعی الهام گرفته‌شده است .الگوریتم  […]
سپتامبر 21, 2019
matio web مراحل مدل سازی ریاضی در متلب

مراحل مدل سازی ریاضی در متلب

مراحل مدل سازی ریاضی در متلب یکی از کاربردهای مهم نرم افزار متلب، بهینه سازی مدل های ریاضی می باشد. این توانایی باعث شده است تا […]
مارس 14, 2018
48 1 تعیین پوتفوی با بهینه سازی استوار در متلب

تعیین پوتفوی با بهینه سازی استوار در متلب

تعیین پوتفوی با بهینه سازی استوار در متلب   اغلب مسائل کنترل و طراحی بهینه در دنیای واقعی از جمله مسائلی که طراحی بهینه‌سازی سیستم‌های فیزیکی، […]
مارس 14, 2018
49 کد متلب بهینه سازی استوار سبد سهام

کد متلب بهینه سازی استوار سبد سهام

کد متلب بهینه سازی استوار سبد سهام بهینه سازی سبد سهام یکی از مسائل شناخته شده و بسیار مهم در حوزه سرمایه گذاری و مدیریت مالی […]
فوریه 7, 2018
50 مدل استوار برتسیماس و سیم

مدل استوار برتسیماس و سیم

مدل استوار برتسیماس و سیم ( هزینه پایداری) .معرفی این مثال از برتسیماس و سیم  اقتباس شده است. این مثال نشان می‌دهد که چگونه مجموعه غیرقطعی […]