ژانویه 31, 2017
664025 دستور stem برای رسم نمودار در متلب

دستور stem برای رسم نمودار در متلب

دستور stem برای رسم نمودار در متلب دستور stem  نیز یکی دیگر از توابع رسم در متلب است. clc; clear; close all x = 0 : […]
ژانویه 17, 2017
1496520 الگوریتم k means در متلب

الگوریتم k-means در متلب

الگوریتم k-means خوشه بندی داده ها به کلاس ها و یا دسته های متناسب یکی از مباحث مهم و مطرح در تشخیص الگو به شمار می […]
ژانویه 7, 2017
51 دانلود رایگان کد متلب ازدحام ذرات چند هدفه MOPSO

دانلود رایگان کد متلب ازدحام ذرات چند هدفه MOPSO

دانلود رایگان کد متلب ازدحام ذرات چند هدفه MOPSO   الگوریتم فراابتکاری ازدحام ذرات یکی از کاربردی ترین الگوریتم های فراابتکاری است. این الگوریتم در حوزه […]
ژانویه 6, 2017
13652000 الگوریتم LSM در متلب

الگوریتم LSM در متلب

الگوریتم LSM در متلب الگوریتم LSM  که همان الگوریتم حداقل میانگین مربعات می باشد جهت جستجو برای تغییرات ضرایب فیلتر بکار می رود و برای مشاهده […]
ژانویه 2, 2017
9986858 رسم اشکال فانتزی در متلب – رسم قلب

رسم اشکال فانتزی در متلب – رسم قلب

رسم اشکال فانتزی در متلب – رسم قلب متلب عموما به عنوان برنامه ای شناخته می شود که کاربردهای بسیاری داشته و در زمینه رسم نمودارها […]
دسامبر 29, 2016
66652563 کار با دستور cdfplot در رسم تابع توزیع در متلب

کار با دستور cdfplot در رسم تابع توزیع در متلب

کار با دستور cdfplot در رسم تابع توزیع در متلب دستور cdfplot  برای نمایش یک نمودار توزیع تحمعی آزمایشی  برای داده ها می باشد . به […]
دسامبر 24, 2016

ترسیم نمودار آماری دایره ای در متلب

ترسیم نمودار آماری دایره ای در متلب یکی از نمودارهای اصلی جهت نمایش داده های آماری و جدول فراوانی استفاده از نمودار دایره ای است. نمودار […]
دسامبر 18, 2016
dfdgtr tt رسم شکل دو بعدی در متلب با دستور plot

رسم شکل دو بعدی در متلب با دستور plot

رسم شکل دو بعدی در متلب با دستور plot توابع رسم در متلب مشخصات خطوط را به عنوان ارگومان میگیرند. دستور plot  یکی از معروف ترین […]
نوامبر 29, 2016
download 1 متلب:کاربردها و ویژگی ها

متلب:کاربردها و ویژگی ها

متلب:کاربردها و ویژگی ها Matlab یک نوع زبان برنامه نویسی می باشد که توسط مت وورکس توسعه یافته است.این زبان در ابتدا به عنوان یک زبان […]