خرداد ۱۵, ۱۳۹۷
p15 کار با ابزار آنتن در متلب

کار با ابزار آنتن در متلب

کار با ابزار آنتن در متلب برای ارسال اطلاعات بین دو نقطه ، در حالی که امکان برقراری ارتباط با سیم وجود نداشته باشد و یا […]