مرداد ۹, ۱۳۹۷

کاربرد متلب در مهندسی کنترل (قسمت دوم)

کاربرد متلب در مهندسی کنترل  (قسمت دوم) در پست قبلی به معرفی برخی از تعاریف و دستورات در مبحث کاربرد متلب در مهندسی کنترل  پرداختیم و توابعی […]
مرداد ۶, ۱۳۹۷
p4 1 کاربرد متلب در مهندسی کنترل

کاربرد متلب در مهندسی کنترل

کاربرد متلب در مهندسی کنترل در این پست می خواهیم در مورد کاربرد متلب در مهندسی کنترل صحبت کنبم و در واقع در مورد توابعی سخن بگوییم […]