آموزش روش تصمیم گیری تاکسونومی

(دیدگاه کاربر 1)

7,000 تومان

روش تصمیم گیری چند معیاره MCDM تاکسونومی، یکی از جدیدترین روش های تصمیم گیری چندمعیاره است که در بسیاری از جدیدترین تحقیقات به کار گرفته شده است. در این محصول روش تصمیم گیری تاکسونومی به صورت قدم به قدم آموزش داده می شود.

آموزش روش تصمیم گیری تاکسونومی به همراه مثال پیاده سازی شده در اکسل

توضیحات

آموزش روش تصمیم گیری تاکسونومی به همراه مثال پیاده سازی شده در اکسل

روش تصمیم گیری چند معیاره MCDM تاکسونومی، یکی از جدیدترین روش های تصمیم گیری چندمعیاره است که در بسیاری از جدیدترین تحقیقات به کار گرفته شده است. در این محصول روش تصمیم گیری تاکسونومی به صورت قدم به قدم آموزش داده می شود.

بطور کلی آنالیز تاکسونومی عددی یک روش عالی درجه بندی ، طبقه بندی و مقایسه فعالیت های مختلف با توجه به درجه بهره مندی و برخورداری آن فعالیت ها از شاخص های مورد بررسی می باشد. از توانایی های عمده این روش آن است که قادر است تا اینکه دو عمل را در کنار هم انجام دهد : یکی اینکه مجموعه مورد بررسی را بر اساس شاخص های ارائه شده به زیر مجموعه های همگن تقسیم کند و دیگر آنکه عناصر و اعضاء هر زیر مجموعه همگن را درجه بندی کند. این روش همچنین به عنوان مدلی شناخته شده در برنامه ریزی های منطقه ای مطرح بوده که دارای کاربردهای گسترده و متنوع می باشد.

همچنین جهت درک بهتر این روش یک مثال کامل پیاده سازی شده در نرم افزار اکسل به همراه توضیحات در قالب فایل ورد در این محصول قرار دارد

0/5 (0 دیدگاه)

دیدگاه بگذارید

avatar