مثال حل شده ANP با نرم افزار سوپر دسیژن superdecision

(دیدگاه کاربر 1)

10,000 تومان

نرم افزار سوپر دسیژن superdecision یکی از کاربردی ترین نرم افزار ها به منظور حل مسائل تحلیل شبکه ای ANP می باشد. در این محصول به منظور آموزش روش تحلیل شبکه ای ANP در محیط سوپر دسیژن superdecision یک مثال ساده و کاربردی با این نرم افزار حل شده و در اختیار علاقه مندان قرار میگیرد .

توضیحات

مثال حل شده ANP با نرم افزار سوپر دسیژن

نرم افزار سوپر دسیژن superdecision یکی از کاربردی ترین نرم افزار ها به منظور حل مسائل تحلیل شبکه ای ANP می باشد. در این محصول به منظور آموزش روش تحلیل شبکه ای ANP در محیط سوپر دسیژن superdecision یک مثال ساده و کاربردی با این نرم افزار حل شده و در اختیار علاقه مندان قرار میگیرد .

معرفی تکینک ANP}1]

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) توسط ساعتی در سال 1971 توسعه داده شد و هدفش ایجاد ساختار در تصمیم‌گیری که تحت تاثیر چندین عامل مستقل هستند، بود(Saaty, 1980). یک مساله پیچیده را می‌توان به چندین مسئله فرعی بصورت سطوح زنجیره‌ای یا سلسله مراتبی تجزیه نمود که هر سطح نشان دهنده مجموعی از معیارها یا نسبت‌های مرتبط با هر مسئله فرعی است. سطح بالای زنجیره، آرمان مسئله است و سطوح میانی بیانگر عوامل مرتبط به سطوح پایین‌تر هستند. سطح آخر شامل گزینه‌ها یا فعالیت‌هایی است که برای دسترسی به آرمان بایستی در نظر گرفته شود. AHP با در نظر گرفتن اهمیت هر عامل و تاثیرات آن برای حل مساله، به مقایسه عوامل می‌پردازد. AHP کاربرد وسیعی در تصمیم‌گیری دارد و کاربردهای متعدد آن نیز منتشر شده است(Shim et al., 1989).

ANP نیز توسط ساعتی مطرح شد، حالتی از تعمیم یافته از AHP است. در حالی که AHP به ارائه چارچوبی با ارتباطات سلسله مراتبی یک سویه  می‌پردازد. ANP ارتباطات درونی پیچیده‌تر بین سطوح تصمیم و نسبت‌ها را در نظر می‌گیرد. در رویکرد ANP همراه با بازخور، شبکه‌ها جایگزین زنجیره شده است که در آن ارتباطات بین سطوح به سادگی بالاتر یا پایین‌تر، مسلط یا در حال تسلط و مستقیم و یا غیرمستقیم ارائه نمی‌شود. به عنوان مثال نه تنها اهمیت معیارها تعیین کننده اهمیت گزینه‌ها بصورت یک زنجیره است، بلکه اهمیت گزینه‌ها ممکن است بر اهمیت معیارها تاثیرگذار باشد. بنابراین یک ساختار سلسله مراتبی خطی بالا به پائین برای یک سیستم پیچیده قابل کاربرد نیست.

0/5 (0 دیدگاه)

دیدگاه بگذارید

avatar