اسفند ۲۳, ۱۳۹۶
48 1 تعیین پوتفوی با بهینه سازی استوار در متلب

تعیین پوتفوی با بهینه سازی استوار در متلب

تعیین پوتفوی با بهینه سازی استوار در متلب   اغلب مسائل کنترل و طراحی بهینه در دنیای واقعی از جمله مسائلی که طراحی بهینه‌سازی سیستم‌های فیزیکی، […]
بهمن ۱۸, ۱۳۹۶
50 مدل استوار برتسیماس و سیم

مدل استوار برتسیماس و سیم

مدل استوار برتسیماس و سیم ( هزینه پایداری) بهینه سازی استوار یکی از جدید ترین تکنیک هایی است که در حوزه مدل سازی ریاضی و بهینه […]
بهمن ۱۰, ۱۳۹۶
65 c10721cc5dab78603e2effa55d417800 بهینه سازی استوار مسئله مدیریت انبار به همراه کد متلب

بهینه سازی استوار مسئله مدیریت انبار به همراه کد متلب

بهینه سازی استوار مسئله مدیریت انبار در این مقاله به ارائه مسئله بهینه سازی استوار مسئله مدیریت انبار پرداخته می شود.  این مثال به مسئله  بهینه‌سازی […]